Please select your page

Притворени малолетници имају право на специфичне врсте подршке

Заменик Покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић јуче је посетио Притворску јединицу Окружног затвора у Новом Саду како би стекао непосредни увид у третман малолетних притвореника у њој.

У притворској јединици затечена су три малолетна лица рођена од 1995-1997. године. Сва три малолетника су смештена у засебну просторију која одговара стандардима. Сами притворени малолетници  нису имали примедбе на третман и поступање у притворској јединици, а по налогу поступајућег судије Центар за социјални рад предузеће све потребне кораке како би се овим лицима пружила одговарајућа педагошко-психолошка подршка.

Малолетни В.К. је током трајања мере притвора у неколико наврата премештан како би се у његовом случају постигли најадекватнији услови. Иако је такво премештање било у складу са позитивним прописима Републике Србије, малолетни В.К. се налазио у истој просторији са пунолетним притвореним лицима. Покрајински омбудсман наглашава да у условима пренасељености притворских јединица, недостатка капацитета и немогућности формирања посебних одељења за малолетнике, предузете мере не доводе до очекиваних резултата. Права малолетника којима је одређена мера притвора се под таквим околностима доводе у питање у сваком конкретном случају.

Покрајински омбудсман поново указује на начело хитног поступања у поступцима у којима се одређује притвор као нејрестриктивинија мера за обезбеђење присуства окривљеног малолетног лица. Приликом одређивања притвора неопходно је имати у виду услове у притворима, те у свим случајевима када је то могуће примењивати алтерантивне мере прописане Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, као што је привремени смештај малолетника у васпитну установу или другу породицу.

Одлуку о одређивању и укидању притвора доноси суд, а све установе и институције које желе да се укључе у пружање подршке малолетницима којима је ова мера одређена треба прво да се обрате поступајућем судији. Покрајински омбудсман позива све институције које у оквиру свог васпитно-образовног или психосоцијалног рада могу да пруже подршку малолетнику у овој комплексној ситуацији (нпр. школе које они похађају или центри за социјални рад) да се додатно ангажују током трајања мера притовра малолетника и да им на тај начин омогуће што бржи повратак у редовне токове живота.