Please select your page

Покрајински омбудсман у студијској посети институцијама омбудсмана у Барселони

Покрајински омбудсман, Анико Мушкиња Хајнрих учествовала је од 29. октобра до 1. новембра у студијској посети институцијама омбудсмана у Барселони. Поред покрајинског омбудсмана, у посети је учестовао и представник Заштитника грађана Републике Србије, као и десет локалних омбудсмана.

У оквиру посете учесници су имали прилике да се ближе упознају са радом омбудсмана Каталоније, града Барселоне и Институтом за људска права у Барселони. Приликом сусрета са предствницима ових институција, разговарало се о надлежностима институција, њиховом сарадњом са другим институцијама које се баве заштитом људских права, унутрашњој организацији и улози самих институција. Веома важан део разговора односио се и на размену искустава представника институција омбудсмана из Србије и Каталоније, при чему је посебна пажња била усмерена на најбоље примере сарадње између институција омбудсмана на националном, регионалном и градском нивоу.

Студијска посета завршена је састанком са локалним омбудсмана, где се разговарало о компетенцијама омбудсмана на локалном нивоу, мрежи локалних омбудсмана и њиховој улози, као и о међуопштинској сарадњи, а у циљу успостављања механизма за ефикасно остваривање, заштиту и унапређење људских права.