Please select your page

НАЈАВА: Трибина у локалној самоуправи и разговор са грађанима/кама

дефаултПредставници институције Покрајинског омбудсмана ће у уторак, 25. септембра 2012. године посетити Алибунар, а у среду, 26. септембра Бачку Паланку. Том приликом ће се у оба места организовати два догађаја: трибина о родној равноправности и надлежностима Покрајинског омбудсмана у овој области за представнике локалне самоуправе, јавних предузећа и установа, а потом и разговор са грађанима/кама ове општине и пријем њихових представки.

Сатница поменутих догађаја је следећа:

Уторак, 25. септембар - Алибунар

11.00 - 12.30 х    Трибина (зграда Општине Алибунар, Трг слободе 4)

12.45 – 14.00 х   Пријем грађана/ки

Среда, 26. септембар – Бачка Паланка

12.00 - 13.30 х    Трибина (зграда Општине Б. Паланка, Краља Петра И бр. 16)

13.30 – 14.30 х   Пријем грађана/ки

Уводно излагање на трибини имаће заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Даница Тодоров, а присутнима ће се обратити и представници/е локалне самоуправе.

Покрајински омбудсман као независан и самосталан орган, стара се о заштити и унапређењу људских права и слобода грађана, зајемчених Уставом Републике Србије,  међународним уговорима о људским правима, законима и прописима Аутономне Покрајине Војводине.

Ова институција посебно штити људска права и слободе од повреда учињених од стране органа управе, организација и јавних служби које врше управна и јавна овлашћења надзирањем примене прописа, контролом законитости, целисходности и ефикасности у раду.

Покрајински омбудсман позива све грађанке и грађане који имају било каквих недоумица или проблема у било којој области људских права да се током ових посета на најнепосреднији начин што конкретније информишу о томе како могу остварити и заштитити своја права.

Посете општинама током којих се одржавају трибине, разговори са грађанима и пријем њихових представки институција Покрајинског омбудсмана организује уз подршку Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен). Будући да институција Покрајинског омбудсмана контролише рад органа управе, јавних предузећа и установа на локалном и покрајинском нивоу, препознавање случајева кршења људских права и дискриминације у овим органима унапредило би и њихово поступање према грађанима.  

Молимо медије да према својим могућностима најављују примање грађана/ки и њихових представки у овим општинама.

За договарање темина узимања изјава или снимања молимо позовите 063 105 17 15.