Please select your page

Побољшајмо положај особа са инвалидитетом

Графика - Особе са инвалидитетом22. априла 2024. године у Скупштини Града Новог Сада одржана је фокус група за потребе стварања нацрта нове Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији.

Иако је тема од великог значаја уочљиво је да је састанку присуствовало мало представника невладиног сектора, односно мало представника удружења које се баве заштитом права особа са инвалидитетом, а да је највећи број присутних било из институција које се  непосредно или посредно баве питањима заштите и остваривања права ове категорије грађана.

Састанак је отворила Данијела Костић, чланица Градског већа за социјалну заштиту и бригу о деци која је истакла задовољство над радом Града Новог Сада у погледу развоја ове теме, али и због чињенице да се особе са инвалидитетом апсолутно виде као равноправни грађани.

Готово сви присутни представници разних удружења су се сложили са  чињеницом да је у протеклих седам, осам година видљив напредак ка изградњи инклузивне Србије, али да увек може и мора да се тај пут унапређује како би циљ био остварен у довољној мери.

У току дела  дискусије која се водила након питања како и на који начин да се у нову Стратегију уврсте активности које би унапредиле положај особа са инвалидитетом из угла заштите и унапређења људских права, Јагода Вјештица је испред  Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана истакла  да би законодавне процедуре требало да буду поједностављене, те да би сарадња између институција морала да буде ефикаснија. Све ово би наравно имало за циљ да се избегну непотребне и дуготрајне процедуре за кориснике. Такође је истакла да би било потребно да се у поступцима деинституционализације установа социјалне заштите на локалном нивоу обезбеде сервиси услуга, како се не би дешавале ситуације да особе које нису чланови удружења остану без адекватног смештаја, односно како би неопходну негу и бригу могли да остваре и изван институција.  Предочена је и потреба да се изврше измене и допуне шифарника делатности, а све у циљу да се неке услуге (неформални неговатељи) уврсте у занимања и да се на тај начин оствари већа и видљивија подршка  особама са инвалидитетом и њиховим породицама, који су у највећем броју и сами неформални неговатељи.

Након занимљиве дискусије, закључено је да је неопходно радити на остваривању, реализацији:

- идеје родитељ-старатељ, да се побољша положај личних пратиоца, да родитељи који имају право да раде са пола радног времена добију могућност да остваре пуну плату (кроз оснивање фонда), да се ради на унапређењу образовања, да интерресорне комисије дају препоруку родитељима  коју би школу деца требало да похађају како би се њихов  развој остварио у највећем обиму, да је неопходно радити и на побољшању других сектора као што су туризам за особе са инвалидитетом) путовање јавним саобраћајем, смештај)…

Свако удружење из своје уже области је дало и примере како се може побољшати право особа са инвалидитетом у погледу остваривања функционалног живота, те се могло чути да је пожељно обучавати децу знаковним језиком, потребно формирати кампове за едукацију деце оболеле од дијабетеса…

Надамо се да ће нова стратегија подићи свест свих грађана о овој теми и да ће иста заиста унапредити положај свих особа са инвалидитетом у Србији.

На Фокус групи из институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана учествовале су саветнице Јагода Вјештица и Александра Богојевић.