Please select your page

Svečano otvaranje socijalnog preduzeća „Svetionik u plavom“ na Svetski dan osoba sa autizmom

Logo - Svetionik u plavomSvetski dan osoba sa autizmom, koji se obeležava 2. aprila svake godine, ima za cilj da podigne svest o poremećaju iz autističnog spektra i promoviše prihvatanje i uključivanje osoba sa autizmom u društvo. Upravo zato, napor učinjen u tom pravcu preduzelo je udruženje i socijalno preduzeće „Svetionik u plavom“ iz Novog Sada koje je mladima u spektru autizma i iz drugih osetljivih grupa obezbedilo šansu da rade u skladu sa svojim mogućnostima te će se njihovi korisnici baviti proizvodnjom recikliranog papira dobijenog ekološkom reciklažom praznih paklica od cigareta po japanskoj metodi.

Pored ovakve prilike da se proslave njihovi jedinstveni talenti i doprinosi, ovaj dan nas  podseća da uvek može nešto više da se učini u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava osoba sa autizmom, te uopšte zagovaranja njihovih prava. Polazište da je izraz „osobe sa posebnim potrebama“ neadekvatan jer svi mi imamo iste potrebe samo što neki od nas zahtevaju drugačije načine da ih realizuju, predstavlja simboličan prvi korak u prihvatanju naše ravnopravnosti, a potom i podstrek u podizanju svesti o pravima osoba sa autizmom, borbi protiv stigme i diskriminacije i promovisanju politika i praksi koje podržavaju njihovu inkluziju i dobrobit. Upravo sa ovog aspekta, o tome na koji način svako od nas oseća kada je lišen nekog ljudskog prava pa čak i kada to ne može da iskaže rečima te o dostojanstvu koje smo dužni da obezbedimo svakom ljudskom biću okupljenima na svečanom otvaranju, ispred institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, obratio se savetnik Milan Dakić.