Please select your page

Završna konferencija projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“

Završna konferencija projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, zamenica za ravnopravnost polova Snežana Knežević i viša savetnica Jagoda Vještica prisustvovale su juče, 23. oktobra, na Međunarodni dan nege i podrške, završnoj konferenciji koju je organizovao u Beogradu Crveni krst Srbije, u okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“. Projekat je finansiran od strane Evropske unije i Austrijske razvojne agencije.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati trogodišnjeg projekta koji se paralelno sprovodio u Srbiji, Crnoj Gori i Austriji, u partnerstvu između civilnog društva i institucija, uključujući osnivanje centara za brigu o starijim osobama, osobama sa demencijom i njihovim porodicama, kreiranje programa obuke, i pružanje obuke za neformalne negovatelje, razvijanje i implementaciju inovativnog kognitivnog treninga za osobe sa demencijom i aktivnosti podrške njihovim porodicama. U okviru projekta u Republici Srbiji osnovana su dva centra podrške u zajednici u Pirotu i Somboru koju pružaju svakodnevne usluge i podršku starijim osobama sa demencijom i njihovim neformalnim negovateljima.