Please select your page

Prvi sastanak Koordinacionog tela za zaštitu dece i učenika od nasilja

Koordinaciono telo sastanakPokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić i zamenica za prava deteta Joland Korora učestvovale su danas na prvom sastanku Koordinacionog tela za zaštitu dece i učenika od nasilja, koje je osnovala Pokrajinska vlada kao povremeno radno telo i koja okuplja predstavnike relevantnih institucija – pokrajinskog ombudsmana, pokrajinskih sekretarijata, školskih uprava sa teritorije AP Vojvodine, Pedagoškog zavoda Vojvodine kao i druge stručnjake iz oblasti značajnih za ovu temu.

Cilj formiranja ovog tela jeste prevencija svih oblika nasilja nad decom i efikasna, intersektorska saradnja u radu lokalnih timova. O svom radu ovo radno telo izveštavaće Pokrajinsku vladu, te će se sastajati najmanje jednom godišnje.