Please select your page

Покрајински заштитник грађана посетио Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ и Национални савет ромске националне мањине у Панчеву

Посета Дому за децу и омладину и Националном савету ромске националне мањинеПокрајинска заштитница грађана – омбудсманка доц. др Драгана Ћорић, заменик за права националних мањина Јанош Орос, заменик за права детета Милан Дакић и саветница Марија Миладиновић јуче су у Панчеву посетили Дом за децу и омладину без родитељског старања ''Споменак'' и Национални савет ромске националне мањине.

Циљ посете дому за децу без родитељског старања био је стицање непосредног увида у положај  деце и омладине смештене у установама социјалне заштите, а са директором и социјалном радницом разговарано је о тренутним околностима и условима живота и рада у установи, њиховим свакодневним активностима, те о старосној структури корисника, нивоу задовољења њихових узрасно - развојних потреба и степену пружања подршке. Током разговора, посебно су указали на комплексне проблеме с којима се сусрећу у раду, те су разматране могућности у погледу пружања подршке за њихово успешно превазилажење, првенствено се руководећи најбољим интересима деце.

Проблем који је присутан током последњих година у установама социјалне заштите  за смештај деце и омладине, окупира и запослене у овом дому, а односи се на мешовиту структуру корисника, проузроковану све већим бројем деце која захтевају психијатријски третман или константан надзор и негу стручних радника, као и здравствених радника, услед извесних вишеструких поремећаја у развоју или функционисању.

Састанак са представницима Националног савета ромске националне мањине био је прилика за заједничко разматрање актуелних питања релевантних за поменуту националну заједницу и начина на које њени припадници и припаднице сматрају да би институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана могла да допринесе успешнијем остваривању, унапређењу и заштити њихових личних и колективних права.