Please select your page

Етичка одговорност и стандарди професионалног понашања јавних извршитеља и адвоката

АКВ предавањеАдвокатска комора Војводине у сарадњи са Комором јавних извршитеља Србије је дана 20.4. организовала предавање на тему „Етичка одговорност и стандарди професионалног понашања јавних извршитеља и адвоката“. О теми су говорили: Вујадин Масникоса, заменик председника Коморе јавних извршитеља, доц. др Драгана Ћорић, покрајинска заштитница грађана - омбудсманка и Милан Караћ, адвокат из Новог Сада, секретар Управног одбора АКВ.

Сви говорници су констатовали идентичност одредби из кодекса свих носилаца правосудних функција и адвоката у погледу списка и садржаја стандарда за професионално и етично понашање и указали на значај поштовања етичких норми и професионалних стандарда у циљу остваривања зајамчених уставних права странака у поступцима и заштите сопствених професија.

Предавању је присуствовао велики број  јавних извршитеља, адвоката и адвокатских приправника.

АКВ Предавање