Please select your page

Predstavnici organizacije „Iskra“ u poseti Pokrajinskom zaštitniku građana

Organizacija IskraInstituciju pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana su posetili predstavnici organizacije „Iskra“ iz Novog Sada sa svojim saradnicima i izvestili o rezultatima projekta sa temom prevencije vršnjačkog nasilja, koji su sproveli u drugoj polovini 2022. godine na teritoriji Grada Novog Sada, uz podršku Lokalnog ombudsmana Grada Novog Sada.

U toku dva meseca trajanja projekta, održano je više od 50 časova interaktivnih predavanja  učenicima osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada.

Predavači: Sanja Munižaba Jaić (advokat sa sertifikatom za maloletna lica), Milica Stošić i Luka Milosavljević (apsolventi Pravnog fakulteta u Novom Sadu, članovi organizacije „Iskra“) i Ksenija Mudri (studentkinja Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu), su preneli svoja iskustva i saznanja do kojih su došli tokom projekta  pokrajinskoj zaštitnici građana - ombudsmanki doc. dr Dragani Ćorić i  zameniku pokrajinske zaštitnice građana - ombudsmanke za prava deteta Milanu Dakiću.

Zajednički zaključak ove posete je da su ovakve edukacije deci, kao i njihovim roditeljima i nastavnicima izuzetno važne i potrebne i da se kao najbolji vid prevencije vršnjačkog nasilja trebaju nastaviti.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman u okviru svojih nadležnosti aktivno prati razvoj i poštovanje prava deteta, u skladu sa pozitivnim pravom Republike Srbije i međunarodno priznatim standardima zaštite dečijih prava.

U tom smislu, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman uvek aktivno podržava aktivnosti i inicijative usmerene na zaštitu prava deteta, povećanje vidljivosti problema koje deca imaju ili mogu imati i načinima rešavanja istih.