Please select your page

Састанак са професионалцима/кама из правосуђа и полиције о превенцији фемицида

Превенција фемицидаПокрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) одржао је 13. октобра 2022. године у Новом Саду састанак за представнике/це правосуђа и полиције о превенцији фемицида.

Фемицид је најекстремнија манифестација родно заснованог насиља према женама – насиља према женама које се врши на основу њиховог родног идентитета, родних улога и неједнаких односа моћи унутар друштвеног контекста. У Србији не постоји званична евиденција случајева фемицида. Спречавање и сузбијање насиља у породици и фемицида зависи од тога колико установе које се баве спречавањем и сузбијањем ове негативне друштвене појаве препознају и предузимају најделотворније мере превентивног деловања. Састанак је одржан у циљу бољег разумевања динамике, природе и облика фемицида, као и побољшања активности које доприносе бољој процени ризика и ефикасној интервенцији у превенцији фемицида.

Учесницима/цама су се најпре обратиле заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић, и представница Канцеларије UN Women у Србији Андријана Човић. Резултате истраживања „Друштвени и институционални одговор на фемицид у Србији“ представиле су професорка Правног факултета у Нишу др Невена Петрушић, и консултанткиња др Косана Бекер, након чега се разговарало о могућностима за побољшање институционалног одговора правосуђа и полиције на фемицид.  На крају састанка, учесници/це су понудили предлоге за унапређење рада институција у случајевима насиља у породици на плану превенције, заштите и обезбеђивања сигурности жртвама насиља у породици. Учесници/це састанка били су сагласни, између осталог,  да издавање хитних мера заштите мора бити праћено адекватним индивидуалним плановима помоћи и подршке жртвама насиља, који се делотворно спроводе, уз пуну сарадњу свих органа и установа, да је потребно паралелно радити и са учиниоцима насиља, као и да је неопходно препознати децу као жртве насиља у породици.

Састанку су присуствовали представници/це судова, тужилаштава и полицијских управа са територије АП Војводине.

Превенција фемицида