Please select your page

Посета Геронтолошком центру "Срем" у Руми

Посета геронтолоском центру у РумиПокрајински заштитник грађана-омбудсман је приликом обављања својих редовних активности дана 06.07.2022. године посетио Геронтолошки центар „Срем“ у Руми. Током посете представници Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана су корисницима услуга дома представили рад и надлежности институције Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, али су их упознали и  са појавом насиља над старијим особама, начином на који треба да реагују у ситуацијама када препознају насиље или га и сами трпе, као и о томе коме треба да се обрате за помоћ у случају насиља, а такође су их упознали и са начином како старије особе могу да се обрате институцији Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и да поднесу притужбу.

Посета је имала циљ:

- да оснажи старије особе да препознају насиље,

- да подигне свест о постојању појаве насиља над старијим особама,

- да у непосредном разговору са старијим особама препознају потребе ове посебно рањиве категорије становништва,

- да се предузму одговарајуће мере у циљу побољшања, унапређења и заштите људских права старијих особа.

Током посете, корисници су активно учествовали у презентацији и том приликом су истакли да им је посета представника институције Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана , као и размена информација и подизање свести о проблему насиља над старијим особама била од изузетног значаја, посебно имајући у виду тешку ситуацију током пандемије изазване  вирусом SARS-Cov-2 Covid 19 у претходном периоду.

Представници Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана су том приликом обавили и разговор са запосленима у Геронтолошком центру „Срем“ у Руми и  договорено је да се настави даља међусобна сарадња и заједничке активности у циљу заштите и унапређења положаја старијих особа.