Please select your page

Nova grupa studenata na praktičnoj nastavi

Studenti na praktičnoj nastaviStudenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – Visokoškolske jedinice u Subotici danas su na jednodnevnoj praktičnoj nastavi u instituciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastavlja da organizuje stručne prakse za studente kako bi doprineo unapređenju njihovog znanja u oblasti ljudskih prava. Nova grupa studenata imaće priliku da se upozna sa ulogom ombudsmana u zaštiti i unapređenju ljudskih prava, načinom i organizacijom rada Pokrajinskog zaštitnika građana, a posebno u oblastima prava nacionalnih manjina, prava deteta, rodne ravnopravnosti, istraživanja i saradnje ove institucije sa organizacijama civilnog društva i medijima.