Please select your page

Поводом непоступања Града Новог Сада по препоруци Покрајинског омбудсмана - Поступити по препоруци у складу са прописима

Позивајући се на изјаве из кабинета градоначелника Новог Сада у вези са поступањем по препоруци Покрајинског омбудсмана која се односи на непостојање вишејезичних табли са називима места града Новог Сада, а које преносе данашњи медији, Покрајински омбудсман јавност обавештава о следећем:

Нетачни су наводи из кабинета градоначелника Града Новог Сада у којима се тврди да су надлежни органи Града Новог Сада институцију Покрајинског омбудсмана 1. јула 2011. године обавестили о мерама које су предузели у вези са препоруком ове институције.

Покрајински омбудсман од надлежних органа Града Новог Сада није примио изјашњење о представци, нити обавештење о мерама које су ови органи предузели у вези са препоруком ове институције.

Контактирајући са Заштитником грађана Града Новог Сада утврђено је да је Град Нови Сад у вези са овим питањем имао преписку са институцијом градског Заштитника грађана, а не са Покрајинским омбудсманом.

Покрајински омбудсман је становишта да је неприхватљиво да кабинет градоначелника не разликује институцију Покрајинског омбудсмана од институције Заштитника грађана Града Новог Сада.

Покрајински омбудсман очекује да ће Град Нови Сад извршити препоруку институције и обавестити је о предузетим мерама.