Please select your page

Толеранција је средство, а не циљ коме тежимо

Медјународни дан толеранцијеПостоји много тога у нашој стварности што указује на важност и значај толеранције. Последњи случај забране уласка у клуб групи ромских младића у Смедеревској Паланци само један у низу случајева који су постали предмет пажње и јавне осуде.

У жељи да на примерен начин обележи 16. новембар - Међународни дан толеранције Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је скуп на коме су представници и разних удружења као и Покрајинског секретаријата за образовање, управу прописе и националне мањине – националне заједнице говорили о својим активностима на унапређењу толеранције, међуетничке сарадње и равноправности. На путу ка добро уређеном плуралистичком друштву потребно нам је много тога - и добра воља, и дух отворености према другоме, и осмишљени програми, и разуђене активности, и снажна подршка образовних, културних, медијских и свих других подсистема. Толеранција није циљ, истакнуто је на скупу, него средство за постизање циља – једнакости, правде и слободе – а чију реализацију успоравају и отежавају бројне препреке – од снажних предрасуда до економске заосталости, експлоатације и дубоких неправди.

О активностима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице везаним за афирмацију мултикултурализма и толеранције говорио је Бојан Грегурић, самостални саветник, док су Атила Вајда из Удружења просветних радника Кањиже и Беата Риц Касиба из МКД „Шандор Петефи“ говорили о циљевима, резултатима и проблемима учења језика друштвене средине и унапређењу толеранције у Бечеју и Кањижи. Наташа Херор из „Херор медиа поинт“ упознала је учеснике са активностима које се у циљу учења језика, већ десету годину заредом одвијају на Штранду у оквиру манифестације „Под крошњама на Штранду“, а Милан Врачар о активностима удружења „Културанова“ који организује „Тактфест“. Драматуршкиња Дивна Стојанов представила је пројекат/представу интересантног назива „О Срђану, које је националности истина“, док је Владимир Илић, професор Филозофског факултета у Београду, својим излагањем увео учеснике у разговор о толеранцији. Професор Илић је истакао да бројни чиниоци - економски, социјални, политички, културни утичу на толеранцију, као на претпоставку шире друштвене солидарности, која је угрожена процесима демодернизације и назадовања друштва. У условима тржишне привреде постоји снажан потенцијал за избијање етничке нетолеранције и мржње.