Please select your page

У сусрет Међународном дану жена на селу – посете женским удружењима

Међународни дан жена на селуУ сусрет Међународном дану жена на селу, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана посетила је данас  удружења жена „Кекина етноколонија“ из Баноштора, „Горска ружа“ из Раковца и „Банстолке“ из Банстола.

15. октобар - Међународни дан жена на селу установљен је како би се фокусирала пажња јавности и доносилаца одлука на положај сеоских жена, а данашњи сусрет искоришћен је како би се заменица Покрајинског омбудсмана упознала са проблемима са којима се жене на селу свакодневно суочавају. Неплаћени рад, отежан приступ здравственим и другим социјалним услугама, недовољна  партиципација у одлучивању, недостатак власништва над земљом и некретнинама, само су неки од проблема жена на селу. Често незапослене и без редовних прихода, жене на селу маргинализоване су и дискриминисане, па се њихово економско оснаживање намеће као један од кључних корака на путу ка родној равноправности и социјалном укључивању.

Да би се афирмисале као успешне предузетнице, жене морају имати приступ финансијским ресурсима, морају учествовати на конкурсима преко којих се подстиче женско предузетништво, али  пре свега, морају бити информисане о активностима, мерама и инструментима којима се на локалном, покрајинском и републичком  нивоу подстиче женско предузетништво. Данашњом посетом женским удружењима, као и посетама које се планирају  у наредном периоду,  Покрајински заштитник грађана – омбудсман тежи да доприносе, како целовитијем сагледавању проблема са којима се жене на селу суочавају приликом израде пројеката или конкурисања за подстицајна финансијска  средства, тако и њиховом ефикаснијем решавању.

 Посете  удружењима  жена  са села на територији АП Војводине Покрајински заштитник грађана - омбудсман реализоваће у сарадњи са Заводом за равноправност полова и  Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова.