Please select your page

Nova grupa studenata na obuci

Studenti na praksiInstitucija ombudsmana je tokom vremena evoluirala od klasičnog modela ombudsmana, koji se bavio kontrolom uprave ka hibridnom modelu koji se bavi i zaštitom ljudskih prava i promocijom dobre uprave.

U toku ove nedelje priliku da se upoznaju sa radom, organizacijom i nadležnostima Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana imaće nova grupa studenata Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe iz Novog Sada i Subotice.

Studente će primiti profesor dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, a kroz praktičnu nastavu će ih voditi Aniko Širkova, zamenica pokrajinskog ombudsmana.

Studenti na praksi