Please select your page

Poseta OZ Zrenjanin i PS Žitište i Nova Crnja

Poseta OZ ZrenjaninPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman kao član tima Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture,  zajedno sa Zaštitnikom građana, posetio je u petak 05. februara 2020. godine Okružni zatvor u Zrenjaninu, kao i policijske stanice Žitište i Nova Crnja.

Deo tima Nacionalnog preventivnog mehanizma koji je posetio OZ u Zrenjaninu imao je za cilj da proveri kako je zatvor postupao po preporukama iz 2018. godine kada je Nacionalni preventivni mehanizam obišao zatvor i utvrdio stanje i dostavio preporuke radi poboljšanja uslova lica lišenih slobode. Takođe, obavljeni su i invidualni razgovori sa pritvorenim licima, a u vezi sa stanjem i uslovima u pritvoru OZ Zrenjanin, kao i o samom postupanju policijskih službenika prilikom njihovog lišavanja slobode.

Ostatak tima Nacionalnog preventivnog mehanizma je posetio policijske stanice u Žitištu i u Novoj Crnji, sa ciljem da utvrdi materijalno stanje prostorija za zadržavanje lica, obavi razgovor sa zatečenim licima kao i da proveri sam postupak policijskih službenika prilikom lišavanja slobode i stekne uvid u dokumentaciju pomenutog postupanja.