Please select your page

ЖЕНЕ У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА – ОСНОВ РАЗВОЈА ЦЕЛОКУПНОГ ДРУШТВА

Међународни дан сеоских женаСветски дан жена на селу обележава се 15. октобра сваке године. Четвртину светске популације чине сеоске жене, које имају важну улогу у развоју сеоских подручја али су и даље изложене различитим врстама дискриминације. Оне представљају невидљиву радну снагу јер обављају велики део пољопривредних послова, скоро све послове у домаћинству, одгајају децу и брину о старијим члановима породице. Иако је њихова ангажованост велика и значајна, њихов рад није довољно цењен и плаћен. Свака пета жена је власница пољопривредног газдинства, свега 12 одсто жена су власнице кућа у којима живе, а 16 одсто власнице земље. Уколико су и запослене, онда су то као помоћни чланови у домаћинству, што значи да су ограничене за пензијско и инвалидско осигурање и многе добробити у старости.

Постоје озбиљне препреке у приступу различитим услугама потребним за квалитетан живот, пре свега здравственим. Већина сеоских жена мора да путује у град ради специјалистичких прегледа и куповине лекова, услед чега је здравље жена на селу, а нарочито вишеструко маргинализованих жена, веома угрожено. Њихов положај додатно је отежан услед нових околности које је изазвала епидемија коронавируса. Како би њихова права била заштићена, женама на селу мора се омогућити равномернија расподела прихода, а неопходно је и радити на унапређењу институционалне подршке у домену родне равноправности у локалним заједницама. Осим тога, потребно је континуирано спроводити едукације о економским и социјалним правима, функционисању институција, као и о могућностима запошљавања и самозапошљавања. Имајући у виду чињеницу да из економске зависности произилазе и други бројни проблеми са којима се сусрећу, економско оснаживање жена са села је кључно и нужно. Програми за подстицање женског предузетништва на селу један су од начина економског оснаживања сеоских жена.

У сусрет Међународном дану жена на селу, заменица  Покрајинског заштитника грађана Снежана Кнежевић посетила је пољопривредно газдинство Кузмановић, надомак Ченеја, где су је угостили Сања Кузмановић и њен супруг Светозар. Сања, по струци дипломирани економиста, своје знање из економије пренела је на салаш и 2015. године одлучила да почне да се бави пољопривредом, тачније органском пољопривредном производњом поврћа и зачинског биља. Као мајка две ћерке, бављење органском производњом јој омогућава да самостално организује своје обавезе и проводи више времена са својом породицом. Сања је, као носилац пољопривредног газдинства,  искористила у више наврата и субвенције које је давала држава, покрајина или град, односно средства која се дају као подстицај за пољопривреду и предузетништво, између осталог и за органску биљну производњу. Ова врста производње је за многе још увек непознаница, и многе жене које се баве пољопривредом немају информације о начинима коришћења подстицајних средстава, односно о бројним конкурсима републичког министарства, покрајинског секретаријата, градских и локалних самоуправа али и средствима из претприступних фондова Европске уније. Како би искоришћеност тих средстава била већа, неопходне су едукације људи, нпр. путем месних заједница, о постојећим конкурсима и програмима, попуњавању и подношењу  конкурсне документације као и о писању пројеката. Покрајински заштитник грађана жели да, на примеру Сање Кузмановић, укаже на огроман потенцијал и кључну улогу које жене имају у производњи хране и пољопривреди, као и начине на који тај потенцијал могу да остваре уз подршку државе, покрајине и локалне заједнице.

Међународни Дан сеоских жена  је успостављен 2008. године од стране Уједињених нација у циљу указивања на кључну улогу и допринос жена на селу за унапређење пољопривреде и руралног развоја, допринос прехрамбеном суверенитету и искорењивању сиромаштва у сеоским областима.

Међународни дан сеоских жена