Please select your page

NPM u poseti Okružnom zatvoru i Policijskoj upravi Novi Sad

2020 05 OZ Novi Sad NPMPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je juče, kao deo tima Nacionalnog mehanizam za prevenciju torture (NPM), posetio Okružni zatvor i Policijsku upravu u Novom Sadu, kao i Policijsku ispostavu Novo Naselje.

Poseta Okružnom zatvoru bila je posvećena kontroli prisustva psihoaktivnih supstanci u zavodu i odgovoru zavoda na to, čime je nastavljena ova aktivnost, započeta krajem prethodne godine. NPM je obavio razgovore sa službama za obezbeđenje, tretman i zdravstvenu zaštitu, kao i sa više lica lišenih slobode. U razgovoru sa nedavno pritvorenima, predstavnici NPM-a su želeli da provere postupanje policije prilikom njihovog lišavanja slobode.

U poseti Policijskoj upravi u Novom Sadu i Policijskoj ispostavi Novo Naselje, NPM je kontrolisao postupanje policijske uprave po preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CPT), kao i upotrebu sredstava prinude, proveravao postojeće pritužbe, način saslušanja, postupanje sa privremeno oduzetim predmetima, uslove u prostorijama za zadržavanje i postupanje prema zadržanim građanima.