Please select your page

Покрајински заштитник грађана посетио дечје село "Др Милорад Павловић" у Сремској Каменици

Посета покрајинског заститника градјана децјем селу у Сремској КаменициПокрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић, заменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета Милан Дакић и саветница Марија Миладиновић су у понедељак, 10.06.2019. године, посетили Дечје село "Др Милорад Павловић" у Сремској Каменици. Посета овом дому једна је од редовних активности у области заштите права детета током које институција Покрајинског заштитника грађана стиче непосредан увид у положај деце и омладине смештене у установама социјалне заштите.

Омбудсман и заменик за права детета и овом приликом су са децом и младима, запосленима у дому и директором Мирком Јанкелићем разговарали о условима и околностима живота и рада у овој установи у којој тренутно борави 92 корисника, узрасне групе од 3 до 25 година. Покрајински заштитник грађана информисан је током разговора о нивоу задовољења узрасно - развојних потреба и степену пружања подршке корисницима. Посебна пажња посвећена је разматрању многобројних проблема са којима се свакодневно суочавају, чији узроци једним делом леже у недостатку материјалних средстава, те мањку броја запослених, пре свега васпитача и стручних радника, услед актуелне мере забране запошљавања, а због чега је отежано свакодневно функционисање дома. Директор Дечјег села посебно је указао на проблем који их окупира током последњих година, укључујући мешовиту структуру корисника, проузроковану све већим бројем деце који захтевају константан надзор и негу стручних радника, као и здравствених радника, а услед извесних вишеструких поремећаја у развоју или функционисању.

Важно је истаћи да је Дечје село "Др Милорад Павловић" у Сремској Каменици, у погледу организације живота и рада у установи, јединствено и другачије од осталих установа са децу и омладину на територији АП Војводине, будући да је организовано на начин и по систему опонашања живота у породици. Ово подразумева живот хетерогене групе деце у десет кућа, од којих свака свака броји од осам до десет корисника и представља једну посебну целину , о којима брину васпитачи/це и неговатељи/це.

Дечје село пружалац је и посебне услуге - становање уз подршку. Услуга се реализује у десет станова на територтији града Новог Сада, а намењена јер свим младим корисницима који излазе из система заштите, као и онима који студирају.

У установи је успостављен бодовни систем, који има за циљ мотивацију деце и младих за развој и унапређење њихових личних вештина и вредности, а остварење утврђених циљева доноси им и конкретне привилегије.

Покрајински заштитник грађана ће након обиласка свих установа за смештај деце и младих на територији Покрајине, сходно објективно сагледаној ситуацији, сачинити извештај и дати препоруке за унапређење стања у овој области руководећи се, пре свега, најбољим интересом детета.