Please select your page

Civilno društvo za odgovornu vlast

Civilno društvo za odgovornu vlastKonferencija „Civilno društvo za odgovornu vlast“ održana je 4. i 5. februara 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA zajedno sa organizacijama Transparentnost Srbija, Centar za pravosudna istraživanja, Fondacija Slavko Ćuruvija i A11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, uz podršku Britanske Ambasade. Sa namerom da podstakne otvoren, participativan i na činjenicama zasnovan dijalog o javnim politikama koje se tiču tema od ključnog značaja za procese demokratizacije i evropeizacije, ovaj skup je bio prilika da brojni stručnjaci iz zemlje i inostranstva prodiskutuju o pitanjima stanja, evropske perspektive i ključnih izazova demokratije u Republici Srbiji i metodama njenog ostvarivanja putem informisanih i osnaženih građana, otvorenih i odgovornih institucija, povezanog civilnog društva, stvararanja prostora za građansko organizovanje i delovanje i okruženja za informisan društveni dijalog. Oblici modelovanja odgovorne javne vlasti sa civilnim društvom razmatrani su u okviru posebnih radnih grupa, na teme kontrolne i zakonodavne uloge parlamenta, promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, zaštite javnog interesa i medijskog pluralizma, kao i uloge i položaja nezavisnih organa u zaštiti ljudskih prava, u kojoj je učešće uzeo Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Raspravljajući o doprinosu nezavisnih institucija procesu demokratizacije, ali i teškoćama i nedostacima u njihovom radu, posebno je istaknuta važnost obezbeđivanja efikasnih pretpostavki nezavisnosti i samostalnosti u postupanju, koje se između ostalog ogledaju u transparentnim uslovima i kvalifikovanom načinu izbora lica koja obavljaju ove odgovorne funkcije, autonomnosti budžeta, ali i partnerskog odnosa sa parlamentom, kao i organizacijama civilnog društva.