Please select your page

U susret Međunarodnom danu ljudskih prava, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman gost na svečanosti u Gimnaziji u Bečeju

Foto: Pokrajinski ombudsman u Gimnaziji u BečejuPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman bio je gost na svečanosti obeležavanja 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koja je održana u Gimnaziji u Bečeju, u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Bečej.

Foto: Gimnazija u BečejuKako je opšte shvatanje ljudskih prava i sloboda od najveće važnosti za puno ostvarenje obaveze države da obezbedi njihovo poštovanje i primenu, nastupima učenica i učenika u svečanom programu prikazano je da priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice uistinu predstavljaju temelj slobode, pravde i mira u svetu, kao što se i navodi u uvodu ovog najznačajnijeg međunarodnog dokumenta o ljudskim pravima.

U svom obraćanju zamenik pokrajinskog ombudsmana Milan Dakić ukazao je da Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima predstavlja zajednički civilizacijski standard na osnovu kojeg svako treba da kroz učenje i vaspitavanje doprinosi poštovanju ljudskih prava i sloboda. Zato je prisutnim učenicima posebno ukazao da je preduslov za ostvarivanje drugih ljudskih prava prethodno omogućavanje prava na obrazovanje, kao glavnog oruđa u ostvarivanju ciljeva ljudskog društva. Izrazivši uverenje da iskreni osećaj humanosti, empatije i solidarnosti, kao najvećih ljudskih vrlina, kod dece i mladih doprinosi da pre svih prepoznaju da je za istinsko ostvarenje i zaštitu zajemčenih ljudskih prava neophodno da ljudska bića jedna prema drugima postupaju u duhu bratstva, poželeo im je sreću na daljem putu usvajanja znanja i otkrivanja sveta, te da moć koju će tako steći uvek koriste da čine dobro drugima.