Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman na konferenciji o jačanju kapaciteta nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava na Zapadnom Balkanu

Foto: Na konferenciji u SarajevuPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman učestvovao je u radu Regionalne konferencije „Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava na Zapadnom Balkanu u zagovaranju ljudskih prava i zabrane diskriminacije“, koja je održana 29-30. novembra 2018. godine u Sarajevu, u organizaciji Saveta Evrope i Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Na ovom stručnom skupu, kroz pojedinačna izlaganja o iskustvima u svojoj svakodnevnoj praksi, diskusiju i razmenu mišljenja o aktuelnim, a često i istovetnim problemima u radu, predstavnici institucija za ljudska prava Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije i Turske, pokazale su da je izgradnja snažnije mreže ovakvih institucija u regionu još jedan značajan mehanizam koji osigurava poštovanje ljudskih prava. Pored ovoga, posebno je istaknuta važna uloga ovih institucija u promovisanju ljudskih prava i zabrane diskriminacije, čija efikasnost se naročito povećava kroz saradnju sa sredstvima javnog informisanja i organizacijama civilnog društva. Teme kojima su se učesnici konferencije tokom intenzivnog dvodnevnog rada bavili, odnosile su se i na uravnotežen pristup i ulogu institucija za zaštitu ljudskih prava u eliminisanju govora mržnje i promovisanju slobode govora, suzbijanju diskriminacije migranata i dobrobiti zagovaračkih inicijativa, a posebno je predstavljen materijal Saveta Evrope o metodama borbe protiv diskriminacije kao i glavni rezultati ovog projekta.