Please select your page

Покрајински заштитник грађана – омбудсман и Заштитник грађана Града Панчева у посети Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево

фото

У оквиру активности обиласка установа домског смештаја деце чији је оснивач АП Војводина, са циљем увида у стање људских права њихових корисника, Покрајински заштитник грађана – омбудсман јуче је заједно са Заштитником грађана Града Панчева посетио Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву. В.Д. директор установе Владимир Стевановски упознао је заменика Покрајинског омбудсмана за права детета Милана Дакића, његове сараднице и заштитницу грађана Града Панчева Јелену Стојковић Соколовић са радом установе и условима живота корисника.

Том приликом указано је на многобројне проблеме са којима се свакодневно суочавају, а чији узроци једним делом леже у мањку запослених, због чега је отежано нормално функционисање дома.

У Дому у овом тренутку живи 30 корисника различитог узраста, најмлађи корисник има 7 година, а најстарији 23 године. Дом пружа и услугу прихватилишта, којом се обезбеђује привремен смештај деце и омладине у случају хитне потребе, до изналажења трајнијег решења од стране надлежног органа старатељства. Као облик ванинституционалног смештаја, организована је услуга заштићеног становања „Кућа на пола пута“ чије услуге користе особе које се припремају за живот ван установе.

Заменик омбудсмана имао је прилику да се упозна са корисницима и да стекне увид у то како изгледа једно преподне у Дому, а до краја године обићи ће и преостале четири установе за смештај деце и младих на територији Покрајине.