Please select your page

Проблеми постоје, као и простор за сарадњу

фото

Снежана Кнежевић и Јанош Орос, заменици Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова и заштиту права националних мањина, разговарали су јуче са Драганом Марчелом, секретаром Националног савета румунске националне мањине, Анишоаром Царан, координаторком за образовање и Лавиниом Тапалага, правном сарадницом о раду Националног савета, као и о проблемима са којима се Савет суочава у областима од виталног интереса за очување румунског националног идентитета и културе.

У разговору, који је одржан у просторијама румунског националног савета, представницима Покрајинског омбудсмана је указано на проблеме које постоје у области службене употребе језика, финансирања рада националног савета, дискриминације у случају румунске верске заједнице, одговарајућој заступљености и познавању језика припадника мањина у покрајинским органима, у оспособљавању кадрова и њиховом запошљавању, примени закона, као и у све нижем квалитету законских решења.

Фото

Заменицу Кнежевић је посебно интересовала заступљеност жена, као и позиције које жене заузимају у националном савету, његовим органима и институцијама чији је Савет оснивач. Имајући у виду чињеницу да ће се ове године организовати избори за националне савете, заменицу за равноправност полова је интересовало да ли ће, и у којој мери, жене бити укључене у активности око организовања избора.

Током разговора идентификоване су и области могуће сарадње две институције – прва се односи на едукацију о људским и правима националних мањина у јединицама локалне самоуправе у којима живе припадници румунске националне мањине, а друга на сигнализовање повреда људских права припадника румунске заједнице до којих је дошло у раду покрајинских органа управе, јавних предузећа и установа која врше управна и јавна овлашћења.