Please select your page

Практична настава за студенте Правног факултета за привреду и правосуђе

Фото

Професор др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, примио је данас прву групу студената Правног факултета за правосуђе и привреду из Новог Сада, који ће, у идућих пет радних дана, у институцији омбудсмана обављати практичну наставу.

Током практичне наставе студенти ће бити у прилици да теоријско знање стечено на факултету употпуне увидом у практичан рад институције омбудсмана.

Запослени у омбудсману упознаће студенте са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, са организацијом институције, њеним надлежностима, конкретним поступањем по притужбама, истраживањима, сарадњом са невладиним организацијама и институцијама која се баве заштитом људских права, као и са односом институције и медија.

Током извођења практичне наставе ментор студентима ће бити Анико Ширкова, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.