Please select your page

Покрајински омбудсман на радном састанку „Извештавање о примени Истанбулске конвенције и CEDAW Конвенције у Србији“

Фото

Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић и заменица Омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић, учествовали су у петак на радном састанку под називом „Примена Конвенције Уједињених нација о уклањању свих облика дискриминације жена (CEDAW) и Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља према женама (Истанбулска конвенција) у Србији“. Радни састанак, посвећен обавези извештавања о примени конвенција и стању женских људских права у Србији, организовале су чланице Мреже СОС Војводина уз подршку агенције УН Wомен{/л). Састанку су, уз организације цивилног друштва, присуствовали представници државних органа и институција које спроводе мере и политике у областима кључним за примену ове две конвенције у нашој земљи.

Комитет Уједињених нација за спречавање свих облика дискриминације жена у својим препорукама на извештаје Републике Србије из 2007. и 2013. године констатовао је да је комуникација између државних органа и цивилног друштва у досадашњем извештавању изостала или је била недовољна. Сходно томе, одржани састанак, између осталог, имао је за циљ да допринесе унапређивању комуникације између државних институција и цивилног сектора у поступку израде оваквих извештаја.

Република Србија усвојила је средином 2017. године четврти периодични извештај о примени CEDAW Конвенције и у фебруару 2018. године примила упитник Експертске групе за борбу против насиља над женама и насиља у породици (GREVIO) о примени Истанбулске конвенције. Организације цивилног друштва активно се укључују у даљи поступак извештавања међународним телима за праћење, пре свега израдом извештаја из сенке о примени конвенција.