Please select your page

Покрајинска кампања „Заједно против насиља према женама”

Глобална кампања „16 дана активизма против насиља према женама”, која сваке године траје од 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља према женама, и 10. децембра, Међународног дана људских права, била је повод томе да заменица Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић током протекле седмице у име ове институције подржи активности покрајинске кампање „Заједно против насиља према женама”.

Покрајинску регионалну кампању организује Женска парламентарна мрежа и Одбор за равноправност полова Скупштине АП Војводине, а у сарадњи са локалним самоуправама.  Округли столови у оквиру ове кампање до сада су одржани у Малом Иђошу, Ади, Врбасу и Оџацима.

Циљ оваквих активности је јачање свести јавности о различитим врстама насиља према женама, које се свакодневно дешава, како код нас, тако и широм света и указивања на потребу заједничке сарадње, умрежавања институција, важности активизма, идентификације насиља као увек актуелног проблема и заједничког ангажовања на изналажењу решења.

С обзиром на то да је од велике је важности да надлежне институције  преузму одговорност у случајевима насиља према женама и у породици, да реагују, заштите и спрече насиље према женама, поред заменице Кнежевић као гошће, представница Женске парлментарне мреже и Одбора за равноправност полова Скупштине АП Војводине, на округлим столовима су учествовали и локалне званичнице и званичници, одборнице и  одборници скупштина поменутих општина, представнице и представници општинских радних тела за родну равноправност, полиције, Центра за социјални рад, Дома здравља и организација цивилног друштва.

На округлим столовима говори се о томе да је још 2011. Влада Србије донела Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, који промовише начело мултисекторског приступа у решавању овог проблема, односно заједничко и координисано деловање правосудних органа, полиције, центара за социјални рад, здравствених и других установа укључених у процес заштите жртве. Надаље, Закон о спречавању насиља у породици (који почео да се применњује 1. јуна ове године) установљава обавезну координацију и сарадњу између њих. Стога су овакви округли столови прилика за размене искустава и идеја у погледу ефикаснијег деловања на спречавању родно заснованог насиља на локалном нивоу, као и да се сагледа примена и ефекти прописа у овој области и мере подршке на нивоу Покрајине. 

Посебно је истакнуто да Женска парламентарна мрежа, али и остали покрајински родни и други механизми за заштиту људских права путем оваквих дискусија,  желе  да пруже подршку унапређењу сарадње између локалних институција које се баве превенцијом и заштитом од насиља у породици. 

Извори фотографија: www.skupstinavojvodine.gov.rs