Please select your page

Заштитник грађана Републике Србије гост Колегијума Покрајинског омбудсмана

Гост Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана на данашњем редовном Колегијуму институције био је мр Зоран Пашалић, заштитник грађана Републике Србије. Мр Пашалића, његове заменике и сараднике поздравио је проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, који је након тога, најавивши други део Колегијума, заједно са својим заменицима и сарадницима, учестовао у разговору са представницима новосадских невладиних организација у вези са кључним проблемима остваривања права грађана са којима се институције заштитника грађана у Србији сусрећу у свом раду.

Најчешћи проблеми са којима се грађани обраћају невладиним организацијама, односно удружењима и заштитницима размотрени на овом сатанку су запошљавање особа са инвалидитетом, поједини аспекти остваривања права рањивих друштвених група, попут припадника ромске заједнице и других националних мањина, жена жртава насиља у породици и родно заснованог насиља, нарочито у односу на њихову системску дискриминацију, која је најчешће тешко доказива.

Састанку су, уз мр Пашалића, проф. Павловића и представнике невладиних организација, присуствовали и заменице и заменици заштитника грађана Републике Србије Владана Јовић и Милош Р. Јанковић са сарадницима. Из Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, састанку су присуствовали заменице и заменици Анико Ширкова, Милан Дакић, Снежана Кнежевић и Јанош Орос са сарадницима, док су у име невладиног сектора присутне биле представнице новосадског Центра „Живети усправно” и Центра за регионализам, као и Удружења Рома из Новог Бечеја. Данашњи састанак Колегијума био је прилика и да се новоизабрани заменик покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Јанош Орос уведе у дужност.

Мр Пашалић је у Новом Саду је боравио у склопу обележавања Дана Омбудсмана. Заштитник грађана Републике Србије, његови заменици и сарадници том приликом организују пријеме грађана и разговоре са представницима институција, органа управе и удружења грађана у местима ван седишта ове институције.