Please select your page

Завршена обука за посреднике - медијаторе

Изабрана лица и запослени у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману завршили су током прошле седмице петодневну основну обуку за посреднике - медијаторе. Обука је спроведена у складу са одредбама Закона о посредвању у решавању спорова, а по акредитованом програму Националног удружења медијатора Србије у сарадњи са београдском организацијом Партнери за демократске промене.

Похађање ове обуке део је стручног усавршавања у институцији, а усвојена знања и вештине допринеће унапређењу поступања Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана по притужбама грађана, нарочито у поступцима у којима је потребно обезбедити омогућавање остваривања и заштите права грађана пред органима извршне власти. Осим што уз договор страна у поступку обезбеђује дугорочно одржива решења, велика предност посредовања у решавању оваквих предмета у институцији Покрајинског омбудсмана је то што оно може предупредити вођење даљих, најчешће судских поступака. 

Полазнице и полазници обуке су по њеном окончању добили прописана уверења, на основу којих се могу пријавити за упис у Регистар посредника при Министарству правде Републике Србије и добијање дозволе за посредовање и у својству независних медијатора.