Please select your page

Поводом 8. априла, Међународног дана Рома - Подаци о ромским насељима у Војводини на једном месту

 Покрајински омбудсман се у области заштите права националних мањина почетком 2011. године упитником обратио свим јединицама локалних самоуправа у АП Војводини, са цилјем да прикупи и обради основне податке о ромским населјима у Војводини.

Имајући у виду да се Република Србија 2005. године приклјучила Декади Рома, те да је 2009. године Влада Републике Србије усвојила Стратегију за унапређење положаја Рома у Републици Србији, Покрајински омбудсман је са намером да у оквирима својих надлежности да свој допринос у решавању проблема становања припадника ромске заједнице прикупио податке о стању у ромским населјима у Војводини од свих 45 јединица локалних самоуправа на њеној територији.

Прикуплјени подаци указују на то да у Војводни постоје 93 евидентирана ромска населја на територији 28 локалних самоуправа и да у њима, према слободној процени на основу доставлјених података, живи и до 40.000 лјуди.

Стамбене јединице у овим населјима најчешће су од цигала, набоја, черпића или импровизованих објеката, те се преко 40 одсто њих сврстава у категорију тзв. сламова - спонтано и неплански изграђених населја од неквалитетних, отпадних материјала и најчешће без икакве инфраструктуре. Средства за решавање стамбених проблема њихових становника нису обезбеђена, нити су планирана буџетом у преко 40 одсто јединица локалне самоуправе, упркос томе што се преко 45 одсто ромских населја налази на ризичним, лошим, нездравим или на други начин опасним теренима (депонијама, депресијама или у близини индустријскх постројења). Канализациону мрежу, односно систем за одвођење атмосферских вода, систем грејања или приступ техничкој води има од 14 до 20 одсто населја и то најчешће само једно од наведених, док у 6 населја не постоји никаква инфраструктура. Смеће се уопште не односи из 20 населја, а њих 34 немају канте, нити контејнере за смеће и отпад.

У преко 85 одсто јединица локалне самоуправе није донета посебна одлука о унапређивању и легализацији ромских населја. Локални акциони план за становање донет у свега 4 јединице локалне самоуправе, а у случају 10 ромских населја не постоји било каква идеја о томе како би се она раселила уколико би се землјиште на ком се налазе којим случајем привело другој намени.

Покрајински омбудсман ће у оквиру својих надлежности добивене податке користити и у далјим активностима у области унапређења квалитета становања у ромским населјима у Војводини.


Подаци о ромским населјима у Војводини доступни овде.