Please select your page

Зборник о националним саветима националних мањина

зборник ззк ПО сУ години у којој ће се одржати трећи по реду избори за националне савете националних мањина и у којој је Уставни суд поједине одредбе Закона о националним саветима националних мањина прогласио неуставним, Завод за културу Војводине се, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом, читалачкој јавности представио зборником "Национални савети националних мањина и култура".

У зборнику су заступљени радови петнаест аутора, чија је аналитичка пажња фокусирана на државну политику Србије, мултикултуралне аспекте Устава, политичку представљеност националних мањина, политизацију националних савета, колективна права, проблеме националних савета малобројних националних мањина, деловању националних савета на подручју културе, културним праксама и системима, те пракси Покрајинског омбудсмана у области заштите националних мањина. Чињеница да радове потписују аутори различитог академског, професионалног и социјалног искуства читаоца може само да радује, јер његовом интересовању нуди, ако не посве нов приступ раду националних савета, а оно барем другачију тематизацију питања о којима је у јавности већ било речи.

Уредници зборника – др Душко Радосављевић, Ева Вукашиновић и Мирослав Кевежди – у уводном делу истичу да су зборником желели да маркирају питања од виталног интереса за културни живот мањина, да, у мери у којој је то могуће, унапреде културни живот националних мањина и члановима нових националних савета понуде информације о правном и практичном миљеу у коме делују културни системи националних мањина.   

Иако се бави питањима којима припадници мањина придају велики значај, радови у овом зборнику могу бити интересантни свим оним актерима који се, неовисно о етничкој припадности, баве питањем културе, културних права и функционисањем културних система. У том смислу, овај зборник би могао представљати и подстицајан увод за дебату о културним политикама, њеним циљевима, институционалној инфраструктури и оствареним резултатима.

НАПОМЕНА: Ставови изречени у Зборнику припадају искључиво ауторима и не представљају нужно званичан став Покрајинског омбудсмана АП Војводине.