Please select your page

Усвојена препорука Покрајинског омбудсмана: У Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине пратиоци могу бити и очеви

Институт-за-здравствену-заститу-деце-и-омладине-Војводине-Нови-Сад-001-525x350Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине поступио је у складу са препоруком Покрајинског омбудсмана и омогућио да пратилац детета које се налази на болничком лечењу може да буде један од родителја, чиме се поболјшао положај пратиоца. Наиме, Институт у цилју хуманизације смештаја деце у болницу дозволјава да поред пацијента у дневном боравку буду родителј/старателј/хранилац или друго блиско лице из породице, без обзира на пол, у складу са могућностима и на начин да то не угрожава друге пацијенте. Институт у изјашњењу наводи да ова врста пратиоца нема својство пратиоца у смислу прописа о обавезном здравственом осигурању, нема одобрење лекарске комисије, а Институт не може фактурисати услуге њиховог боравка у болници.

Покрајинском омбудсману су се у протеклих неколико година више пута обраћали родителји чија деца се налазе на болничком лечењу у некој од клиника института, пре свега на Клиници за дечије болести, указујући на то да пратиоци могу бити исклјучиво мајке, односно особе женског пола.

Покрајински омбудсман је покренуо поступак по сопственој иницијативи, полазећи од тога да прописи не праве разлику између мајке и оца, него уређују право на пратиоца, а да се из формулара који се попуњавају може уочити да Институт као пратиоца види исклјучиво мајку, што се образлагало немогућношћу да мушкарац буде присутан на оделјењу где је већи број жена са малом децом. Покрајински омбудсман је Институту скренуо пажњу на то да је овакав став дискриминаторан и да оба родителја имају право и обавезу да се брину о детету, а приватност сваког пацијента и пратиоца је могуће обезбедити променама у начину организације и у изгледу соба.

Институту је указано на потребу да испита праксу, пре свега запослених у Оделјењу за мајке – пратилје и помоћним службама према очевима – пратиоцима и да предложи мере које ће унапредити поступање према очевима – пратиоцима или другим члановима породице, али и олакшати њихов пријем, поштујући законска решења. Осим тога, од Института је тражено да изврши потребне промене формулара како очеви или други чланови породице не би били дискриминисани приликом давања основних података.

Покрајински омбудсман је исказао разумевање за то да су смештајни капацитети Института недоволјни и да захтевају установлјавање приоритета, као и да финансијске могућности не дозволјавају промене и улагања у мери у којој би били задоволјени интереси Института, али и здравствене потребе детета, као и за родителјским присуством, али је изразио уверење да је могуће учинити напредак, што примена Препоруке Покрајинског омбудсмана потврђује.

Због недостатка медицинских техничара – сестара, што отежава пружање одговарајуће здравствене заштите, Покрајински омбудсман је Министарству здравлја упутио препоруку којом је подржао захтев Института за повећањем броја запослених у одређеним клиникама.