Please select your page

Статусне промене у ЕПС-у, нова обавеза уредним платишама

дефаултНакон организационих промена у систему ЕПС-а раздвајањем делатности дистрибуције од наплате, грађани су добили додатну обавезу - да се на шалтерима Електровојводине лично изјасне о томе да ли своју преплату код Електровојводине желе да усмере на рачун привредног друштва ЕПС Снабдевање, или износ желе да подигну у готовини. Одговорни тврде да је рад шалтерских служби „појачан“, а активирани су и кол-центри.

Покрајински омбудсман сматра да је ова последица статусне промене у ЕПС-у требало да буде решена на другачији начин, а не обавезивањем грађана да се лично појаве пред шалтерима и позивају кол-центре преко којих добијају различите информације.

Ако је, како у обавештењу грађанима стоји, да је према Закону о енергетици „уговоре потрошача о испоруци електричне енергије преузело ПД ЕПС Снабдевање“, а до тога је дошло без изричите сагласности грађана, онда би се дало очекивати да ће ово привредно друштво наћи примереније решење и за пренос преплата са старог рачуна на нови, а не на основу изјашњавања на шалтеру. У прилог наведеном говори чињенца да су сами грађани средства у износу за који су у преплати уплаћивали у својству потрошача са намером да плате утрошену електричну енергију.

Оваквим „премошћавањем“ последица статусних промена поново су стављени у неповољан положај грађани који су уредне платише, поново су грађани упућени на препуне шалтерске сале при изузетно високим температурама и поново се рачуна на кол-центре, који се у Србији нису показали као ефикасно средство комуникације са грађанима.

Може се очекивати да ће настати и потешкоће приликом решавања административних проблема преноса средстава на ЕПС Снабдевање до којих ће доћи у случајевима када грађани који нису добро разумели обавештење буду вршили уплате на старом обрасцу рачуна, будући да је обавештење о стању послато на раније важећем обрасцу рачуна са кога није одцепљен део са налогом за уплату.