Please select your page

Угрожено информисање на језицима националних мањина

ДСЦИ0158Заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина Ева Вукашиновић састала се данас у просторијама РТВ Војводине са представницима мањинских редакција ове  покрајинске радиодифузне установе. Разговарало се о тешкој финансијској ситуацији због које је доведено у питање нормално и одрживо функционисање ове установе, укључујући и рад редакција које информисање врше на језицима националних мањина.

Заменица Ева Вукашиновић је на састанку истакла да је Република Србија потврдила Оквирну конвенцију за заштиту националних мањина и ратификовала Европску повељу о регионалним или мањинским језицима и на тај начин, између осталог, преузела и јасно дефинисане обавезе у области информисања на језицима националних мањина. Спровођење Оквирне конвенције прати Комитет министара Савета Европе преко извештаја који се достављају Генералном секретару периодично и сваки пут кад Комитет министара то захтева. Генералном секретару Савета Европе, периодично, подноси се и извештај  о мерама које су предузете у примени одредаба Повеље. Уколико би се укинуло информисање на језицима националних мањина, или би се оно свело на мању меру, та би чињеница морала бити предмет предстојећих извештаја, што би довело до негативних последица.

Атила Мартон, помоћник главног и одговорног уредника РТВ истакао је да се покрајинска радиодифузна установа, самим тим и редакције које информишу на мањинским језицима суочавају са бројним проблемима. Као највеће истиче неодговарајућу старосну структуру запослених, политичке притиске које трпе мањинске редакције, али и потпуно погрешно схваћену улога мањинских медија у друштву засновану на схватању да мањински медији треба да служе искључиво очувању културне традиције мањинских националних заједница.

Покрајински омбудсман подсећа да је ставом 2 члана 20 Устава Републике Србије прописано да се достигнути ниво људских и мањинских права не може смањивати, а евентуалним престанком информисања на језицима националних мањина или смањивањем обима и квалитета информисања не само да се неће извршавати преузете обавезе из наведених међународних докумената, већ ће се кршити и Устав Републике Србије.

Потребно је да сви релевантни политички фактори у земљи у што скорије време пронађу адекватан и пре свега на дужи рок одржив модел финансирања и функционисања покрајинске радиодифузне установе, имајући у виду чињеницу да се на европском путу наше државе неће толерисати непоштовање Устава и неизвршавање међународним уговорима преузетих обавеза.