Please select your page

 Škola ljudskih prava 2022

ŠKOLA LjUDSKIH PRAVA

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i ove godine će, peti put zaredom, organizovati školu ljudskih prava.

Škola ljudskih prava predstavlja oblik neformalnog obrazovanja o ljudskim pravima i namenjena je učenicima i učenicama završnih razreda srednjih škola, kao i studentima i studentkinjama fakulteta društveno-humanističkih nauka iz AP Vojvodine. 

Cilj Škole je da proširi znanja mladih ljudi o ljudskim pravima, da ih podstakne da se za svoja i prava drugih ljudi energično zalažu, kao i da svojim aktivnostima doprinesu promociji kulture ljudskih prava.

Rad Škole će se odvijati u vidu predavanja, debata i radionica i u njenom radu će učestvovati stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti ljudskih prava.

Škola ljudskih prava će trajati tri dana - u periodu od 23. do 25. avgusta i besplatna je za polaznike i polaznice.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman poziva srednjoškolce/ke i studente/kinje da se prijave i  učestvuju u radu škole.

Budući da je broj polaznika Škole ograničen na 20 učesnika/ca, odabir kandidata/kinja vršiće se po redosledu prijavljivanja.

Zainteresovani učenici/ce i studenti/kinje prijave mogu da podnesu putem imejla na pavel.domonji@vojvodina.gov.rs.

Sve potrebne informacije o Školi mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/487-4144 i 060/4243-800 - kontakt osoba je Pavel Domonji, savetnik u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu.

Škola ljudskih prava se održava zahvaljujući razumevanju i podršci Misije OEBS-a u Srbiji.

Vaši lični podaci biće korišćeni isključivo u svrhu ostvarivanja komunikacije između organizatora i učesnika/ca Škole ljudskih prava. Po završetku Škole ljudskih prava vaši lični podaci biće obrisani.


INFO

Osnovne informacije o mestu održavanja, datumima i satnici. (USKORO)


KONTAKT

Kontakt osoba: Pavel Domonji

Telefon: 021/487-4144

Mobilni: 060/4243-800

Imejl: pavel.domonji@vojvodina.gov.rs