Please select your page

Ovaj međunarodni projekat realizuje se u saradnji sa Ustanovom Sudentski kulturni centar Novi Sad, koja je nosilac ovog projekta u Republici Srbiji, uz finansijsku podršku EIDHR programa Delegacije EU u Republici Srbiji. Nastao na osnovu pozitivnih iskustava evropskog projekta „Osvit ljudskih pravaˮ koji se bavio ljudskim pravima i mladima u Evropi, projekat „Svi za prava – prava za sve!” ima cilj da doprinese smanjenju, odnosno otklanjanju kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, te da se poveća stepen inkluzivnosti i pluralizma u AP Vojvodini, jačanjem kapaciteta nosilaca dužnosti i nosilaca prava da primenjuju međunarodne i domaće propise u vezi sa zaštitom ljudskih prava na teritoriji AP Vojvodine. Zadatak projekta jeste da doprinese aktivnom i dinamičnom obrazovanju mladih u AP Vojvodini u oblasti ljudskih prava, kao i podizanju svesti o važnosti zaštite ljudskih prava. Takođe, projekat bi trebalo da obezbedi povoljno okruženje za interkulturalne susrete, dijalog i učenje, sprovođenjem aktivnosti kao što su edukativne i umetničke radionice, didaktičke laboratorije, on-lajn igrice na teme iz oblasti ljudskih prava i kampanje uz celodnevne događaje s predstavama, izložbama, govorničkim kutkom, itd. (u Subotici, Somboru, Kikindi, Sremskim Karlovcima i Novom Sadu). 


cropped-Vet4Roma-300x123Ovaj međunarodni projekat realizuje se u saradnji sa organizacijom civilnog društva „Radovi u tokuˮ iz Novog Sada, koja je nosilac ovog projekta u Republici Srbiji, uz finansijsku podršku Programa za doživotno obrazovanje EU. Cilj projekta je da se njegovim sprovođenjem i osnaživanjem romskih medijatora/medijatorki omogući veći stepen ostvarivanja, zaštite i unapređivanja prava Roma/Romkinja u zemljama učesnicama projekta ‒ Španiji, Italiji, Belgiji, Rumuniji i Srbiji. Aktivnosti predviđene ovim projektom jesu analiza postojećeg formalnopravnog okvira i praksi u vezi s medijacijom među Romima/Romkinjama i objavljivanje rezultata te analize, razmena iskustava zemalja učesnica projekta u vezi s radom romskih medijatora, izrada i sprovođenje on-lajn programa e-obuke romskih medijatora koji bi lidere/liderke u svojim državama, odnosno zajednicama dalje obučavali veštinama posredovanja između Roma/Romkinja i institucija, odnosno mehanizama za ostvarivanje, zaštitu i unapređivanje ljudskih prava u četiri oblasti ‒ obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stanovanja.


Projekat se realizuje u saradnji s Radiom 021 iz Novog Sada, koji je nosilac ovog projekta, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Republici Srbiji, a s ciljem da se u medijima u AP Vojvodini, pravljenjem istraživačkih radio i TV emisija, osmišljavanjem i postavljanjem on-lajn medijskih sadržaja, javnim debatama u AP Vojvodini i medijskom kampanjom javnosti, pokrene debata o vladavini prava i demokratizaciji, borbi protiv korupcije i slobodi medija.   


Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) u partnerstvu s Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Pokrajinskim ombudsmanom, uz pokroviteljstvo Skupštine APV i uz podršku Instituta za održive zajednice, organizovao jetokom marta i aprila 2013. kampanju Tolerancija nije strana reč!, sa ciljem povećanja tolerancije (pre svega međuetničke) među mladima u Vojvodini.

Niz recentnih istraživanja omladinske populacije u Srbiji pokazao je alarmantne rezultate po pitanju stavova mladih prema ideji ljudskih prava, manjinskih/ranjivih grupa i odnosa prema nasilju. Rezultati istraživanja Pokrajinskog ombudsmana Vojvođanski učenici o diskriminaciji (2012), istraživanja Centra za razvoj civilnog društva (CRCD) Temerin–sadašnjost ili budućnost Vojvodine (2012), kao i istraživanje koje je krajem 2012. sprovela organizacija Save The Childrensu krajnje poražavajući u pogledu visokog stepena međuetničke distance i netolerancije među mladima različitih etničkih skupina u multietničkim sredinama i pokazuju porast političkog radikalizma i desnog ekstremizma među mladima u Srbiji.


Partneri