Please select your page

Овај међународни пројекат реализује се у сарадњи са Установом Судентски културни центар Нови Сад, која је носилац овог пројекта у Републици Србији, уз финансијску подршку ЕИДХР програма Делегације ЕУ у Републици Србији. Настао на основу позитивних искустава европског пројекта „Освит људских праваˮ који се бавио људским правима и младима у Европи, пројекат „Сви за права – права за све!” има циљ да допринесе смањењу, односно отклањању кршења људских права и основних слобода, те да се повећа степен инклузивности и плурализма у АП Војводини, јачањем капацитета носилаца дужности и носилаца права да примењују међународне и домаће прописе у вези са заштитом људских права на територији АП Војводине. Задатак пројекта јесте да допринесе активном и динамичном образовању младих у АП Војводини у области људских права, као и подизању свести о важности заштите људских права. Такође, пројекат би требало да обезбеди повољно окружење за интеркултуралне сусрете, дијалог и учење, спровођењем активности као што су едукативне и уметничке радионице, дидактичке лабораторије, он-лајн игрице на теме из области људских права и кампање уз целодневне догађаје с представама, изложбама, говорничким кутком, итд. (у Суботици, Сомбору, Кикинди, Сремским Карловцима и Новом Саду). 


цроппед-Вет4Рома-300x123Овај међународни пројекат реализује се у сарадњи са организацијом цивилног друштва „Радови у токуˮ из Новог Сада, која је носилац овог пројекта у Републици Србији, уз финансијску подршку Програма за доживотно образовање ЕУ. Циљ пројекта је да се његовим спровођењем и оснаживањем ромских медијатора/медијаторки омогући већи степен остваривања, заштите и унапређивања права Рома/Ромкиња у земљама учесницама пројекта ‒ Шпанији, Италији, Белгији, Румунији и Србији. Активности предвиђене овим пројектом јесу анализа постојећег формалноправног оквира и пракси у вези с медијацијом међу Ромима/Ромкињама и објављивање резултата те анализе, размена искустава земаља учесница пројекта у вези с радом ромских медијатора, израда и спровођење он-лајн програма е-обуке ромских медијатора који би лидере/лидерке у својим државама, односно заједницама даље обучавали вештинама посредовања између Рома/Ромкиња и институција, односно механизама за остваривање, заштиту и унапређивање људских права у четири области ‒ образовања, запошљавања, здравствене заштите и становања.


Пројекат се реализује у сарадњи с Радиом 021 из Новог Сада, који је носилац овог пројекта, уз финансијску подршку Делегације ЕУ у Републици Србији, а с циљем да се у медијима у АП Војводини, прављењем истраживачких радио и ТВ емисија, осмишљавањем и постављањем он-лајн медијских садржаја, јавним дебатама у АП Војводини и медијском кампањом јавности, покрене дебата о владавини права и демократизацији, борби против корупције и слободи медија.   


Центар за развој цивилног друштва (ЦРЦД) у партнерству с Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице и Покрајинским омбудсманом, уз покровитељство Скупштине АПВ и уз подршку Института за одрживе заједнице, организовао јетоком марта и априла 2013. кампању Толеранција није страна реч!, са циљем повећања толеранције (пре свега међуетничке) међу младима у Војводини.

Низ рецентних истраживања омладинске популације у Србији показао је алармантне резултате по питању ставова младих према идеји људских права, мањинских/рањивих група и односа према насиљу. Резултати истраживања Покрајинског омбудсмана Војвођански ученици о дискриминацији (2012), истраживања Центра за развој цивилног друштва (ЦРЦД) Темерин–садашњост или будућност Војводине (2012), као и истраживање које је крајем 2012. спровела организација Save The Childrenсу крајње поражавајући у погледу високог степена међуетничке дистанце и нетолеранције међу младима различитих етничких скупина у мултиетничким срединама и показују пораст политичког радикализма и десног екстремизма међу младима у Србији.


Партнери