Please select your page

Министарство просвете, науке и технолошког развоја усвојило је приговоре групе студената Природно-математичког факултета и одобрило им студентске стипендије за школску 2012/2013. годину

Покрајински омбудсман примио је представку групе студената Природно-математичког факултета у Новом Саду који се жале на поступак доделе стипендија. Подносиоци представке су се пријавили на конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2012/2013. годину. У конкурсу је стајало да је уз пријаву потребно приложити доказ о томе да подносилац није у радном односу, и то извод из евиденције незапослених лица филијале Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа којом се потврђује да студент није у радном односу. Пријаве подносилаца представке су одбачене као непотпуне.

Покрајински омбудсман је затражио изјашњење Министарства просвете, науке и технолошког развоја указујући на наводе студената да они објективно нису били у могућности да прибаве извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање због тога што, будући да су на редовном школовању, нису ни пријављени на евиденцију незапослених. Омбудсман је указао и на то да у конкурсу није прецизирано који је то надлежан орган који би издао потврду да студент није у радном односу.

У изјашњењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја наводи се да је Министарство у поступку конкурса поред извода из евиденције Националне службе за запошљавање прихватало и изјаве оверене у општинској управи или суду, као и потврде Фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Комисија за ученичке и студентске кредите разматрала је приговоре групе студената са Природно-математичког факултета и одобрила студентске стипендије свим студентима који су накнадно доставили оверене изјаве или потврде Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Имајући у виду да су приговори групе студената Природно-математичког факултета усвојени, те да им је додељена стипендија за школску 2012/2013. годину, Покрајински омбудсман је констатовао да су неправилности у току поступка отклоњене и поступак обуставио.