Please select your page

Поступање Центра за социјални рад Вршац представља пример добре праксе у случајевима потенцијалног насиља у породици

Покрајинском омбудсману обратила се жена која је навела да је у ванбрачној заједници трпела насиље од свог партнера које се испољавало као психичко и физичко насиље и да је из породичне куће избачена са млађим дететом.

Имајућу у виду да је Центар за социјални рад дужан да при сваком сазнању о насиљу у породици покрене поступак за остваривање права евентуалне жртве насиља у породици и омогући јој пуно коришћење услуга социјалне заштите, Покрајински омбудсман је затражио изјашњење Центра за социјални рад Вршац.

У изјашњењу се наводи да је породица подноситељке представке социјално и материјално угрожена и да је Центар укључен у помоћ породици од 2011. године путем материјалне подршке. Мобилни тим Центра за социјални рад је примио пријаву о насиљу у породици од стране трећег лица, односно није им се обратила жртва директно. По пријему пријаве обавештена је Полицијска станица са којом је постигнут договор о даљим активностима. Радници Центра су, по пријави насиља, контактирали са потенцијалном жртвом насиља у породици која је навела да се налази у вербалном сукобу са невенчаним супругом, те да јој тренутно није потребна помоћ или хитна интервенција. Подноситељка представке је упозната са могућностима и начинима подршке и спречавања насиља у породици, а посебно је поучена да се у случају ескалације насиља може лично обратити мобилном тиму. Подноситељка представке је обавестила омбудсмана да одустаје од представке јер се помирила са супругом, али је поучена да се поново може обратити уколико дође до промена у њеним односима са партнером.

Покрајински омбудсман је мишљења да су активности Центра за социјални рад Вршац биле усмерене ка потпуној истрази о стању у породици, да су мере одговарале сазнањима до којих се дошло, те да рад са оба партнера одвојено показује висок степен разумевања за породичне односе. Такође, значајно је да постоји мобилни тим који поступа у случајевима насиља у породици и насиља према женама, да је сарадња институција на високом нивоу, као и да се све релевантне институције укључују у рад по свакој пријави и сазнању о постојању насиља.