Please select your page

Електродистрибуција Нови Сад и Центар за социјални рад у Жабљу отклонили су неправилности у поступку утврђивања статуса енергетски заштићеног купца

Покрајинском омбудсману представком се обратио З.Т. који је навео де је корисник социјалне помоћи те да је путем Центра за социјални рад у Жабљу поднео захтев Електродистрибуцији Нови Сад како би остварио права као енергетски заштићени купац, у складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу. Имајући у виду да је у Центру за социјални рад подносиоцу представке саопштено да је захтев прослеђен Електродистрибуцији, али је организациона јединица Електродистрибуције навела да захтев није примљен, Покрајински омбудсман је затражио изјашњења наведене установе социјалне заштите, односно енергетског субјекта.

У изјашњењу Центра за социјални рад у Жабљу се наводи да је тачно да је подносилац представке корисник права на новчану социјалну помоћ, да је у Центру уредно предао захтев како би стекао статус енергетски заштићеног купца, а након тога Центар за социјални рад је податак о електродистрибуционом броју корисника социјалне помоћи проследио Одељењу за информатику Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Одељење за информатику је обавестило Центар за социјални рад да је постојао софтверски квар, те да ће статус енергетски заштићених купаца за које су достављени подаци у априлу, бити исказан на рачунима за јун месец.

Електродистрибуција Нови Сад је у изјашњењу навела да је подносиоцу представке одобрен и евидентиран статус енергетски заштићеног купца, те је Покрајински омбудсман констатовао да су неправилности отклоњене у току поступка.