Please select your page

Основна школа „Прва војвођанска бригада“ омогућила је свим ученицима другог разреда да остваре право на продужени боравак у наредној школској години

Покрајински омбудсман је путем штампаних и електронских медија дошао до сазнања да ће у Основној школи „Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду само једно одељење другог разреда остварити право на продужени боравак у наредној школској години, те да због недостатка простора то право неће остварити 33 ученика другог одељења другог разреда. Неки од родитеља најавили су да ће бити принуђени да испишу децу из те школе и упишуиху школу којој ће бити обезбеђен продужени боравак, што не би било у најбољем интересу деце, посебно имајући у виду њихов узраст и тешкоће у прилагођавању на другу школску средину.

Будући да су околности описаног случаја указивале на могућност повреде права деце, Покрајински омбудсман је покренуо поступак по сопственој иницијативи и затражио изјашњење Основне школе „Прва војвођанска бригада“.

У изјашњењу школе се наводи да је проблем у међувремену решен у најбољем интересу деце, да ће од 01.09.2013. године и ученици другог одељења бити у могућности да остваре право на продужени боравак, те је Покрајински омбудсман констатовао да су неправилности отклоњене у току поступка и донео одлуку да се поступак обуставља.