Please select your page

Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију указано је на неопходност доношења другостепеног решења у року који је предвиђен Законом о општем управном поступку

Покрајинском омбудсману представком се обратила Р.М. из Бикова која је навела да је 26.11.2012. године уложила жалбу на решење Центра за социјални рад општине Суботица, али да другостепени орган, тј. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију поводом жалбе није донео решење у прописаном року.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију је известио Покрајинског омбудсмана да је 25.04.2013. године донето другостепено решење поводом жалбе подноситељке представке.

Иако су неправилности у раду Покрајинског секретаријата отклоњене у току поступка, Покрајински омбудсман је констатовао да је у овом случају другостепени орган донео решење након шест месеци од дана подношења жалбе, те је Покрајинском секретаријату скренута пажња на неопходност поступања у роковима који су предвиђени одредбама Закона о општем управном поступку.