Please select your page

Начелник општинске управе Бела Црква није доставио тражене информације ни након ургенције

Покрајинском заштитнику грађана- омбудсману обратио се дана 27. августа 2014. године Б.М. из БЦ притужбом на рад Општинске управе Бела Црква. Подноситељ притужбе се жали на угрожавање људских права настале као последица несносне буке која се емитује из привремено постављених објеката у касним вечерњим, односно раним јутарњим сатима мимо општинском одлуком прописаног радног времена за рад угоститељских објеката. Такође је указано и на чињеницу да се више пута обраћао органима јединице локалне самоуправе са захтевима за решавање предметног проблема, али да у том циљу нису предузете никакве мере.

Како би утврдио све релевантне чињенице, Покрајински заштитник грађана-омбудсман се обратио Начелнику општинске управе Бела Црква да се изјасни о наводима из притужбе. Тек након упућене ургенције, 09. децембра 2014. године примљено је изјашњење од сарадника за комуналну проблематику Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове општине Бела Црква. Како је наведено изјашњење било непотпуно, начелнику општинске управе је дана 29.12.2014. године упућен нови захтев за допуну изјашњења са јасним смерницама које су информације неопходне, односно које мере инспекција треба да предузме, како би се уочени пропусти у раду отклонили, а поступак по притужби окончао.

С обзиром на то да начелник наведене Општинске управе, није доставио тражене информације ни након ургенције, Покрајински заштитник грађана-омбудсман је констатовао да је изостала потребна сарадња органа.