Please select your page

Rodna ravnopravnost

Na osnovu člana 17 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu ovom oblašću bavi se zamenik/ca Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova. Ključna ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti su sledeća:


  • primanje i ispitivanje predstavki građana/ki koje se odnose na ravnopravnost polova i diskriminaciju po rodnoj osnovi,
  • praćenje primene međunarodnih standarda i zakona i prikupljanje informacija o tome,
  • nadglednje prakse i kontinuirano praćenje ostvarivanja ravnopravnosti polova u različitim oblastima društvenog zivota, uključujući i procese donošenja novih ili izmene važećih propisa,
  • obaveštavanje nadležnih organa i šire javnosti o stanju u oblasti ravnopravnosti polova,
  • davanje saveta nadležnim organima u vezi sa donošenjem, izmenama, dopunama i primenom propisa u ovoj oblasti,
  • iniciranje pokretanja krivičnih, disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slucaju kršenja prava građana/ki po osnovu roda;
  • inciranje i izvođenje aktivnosti usmerenih ka podizanju svesti javnosti u vezi sa problemima u ostvarivanju rodne ravnopravnosti i načinima zaštite građnaa/ki od diskriminacije po osnovu roda,
  • sastavljanje dela godišnjeg izveštaja Pokrajinskog ombudsmana o ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

 Sva ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana za rodnu ravnopravnost pogledajte u Odluci.