Please select your page

Publikacije

2018: ANALIZA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA 2018. GODINE I KONSTITUISANjE NOVIH NACIONALNIH SAVETA

Analiza izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjinaNacionalni saveti nacionalnih manjina uvedeni su u pravni sistem naše zemlje usvajanjem Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina  na sednici Savezne Skupštine SRJ održanoj 26. februara 2002. godine. Prema članu 19. pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati nacionalne savete radi ostvarivanja prava na samoupravu u oblasti upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, informisanja i kulture. Savet predstavlja nacionalnu manjinu u ovim oblastima i učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz ovih oblasti, te osniva ustanove iz ovih oblasti. Propisano je da će organi države, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave prilikom odlučivanja o takvim pitanjima zatražiti mišljenje saveta, te da se deo ovlašćenja iz pomenutih oblasti može poveriti savetima s tim da će država obezbediti finansijska sredstva potrebna za vršenje ovih nadležnosti.  Predviđeno je da će se izborna pravila o izboru nacionalnih saveta regulisati zakonom, a da će do donošenja tog zakona nacionalne savete birati skupštine elektora nacionalnih manjina. Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina je u svojim prelaznim odredbama utvrdio samo ko može da bude elektor (a to su savezni i republički poslanici i poslanici u skupštinama autonomnih pokrajina koji su na te funkcije izabrani zbog svoje pripadnosti nacionalnoj manjini, ili koji se izjašnjavaju kao pripadnici manjine i govore jezik manjine; odbornici koji pripadaju nacionalnoj manjini, a izabrani su u jedinicama lokalne samouprave u kojima je manjinski jezik u službenoj upotrebi;  svaki građanin koji se izjašnjava kao pripadnik nacionalne manjine i njegovu kandidaturu podrži najmanje sto pripadnika nacionalne manjine sa biračkim pravom, ili ga kandiduje jedna nacionalna organizacija ili udruženje nacionalne manjine), dok su ostala izborna pravila utvrđena pravilnikom Saveznog ministarstva nacionalnih i etničkih zajednica. Prilikom raspodele mandata predviđena je primena D’Ontovog sistema.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Analiza - Izbori za nacionalne savete 2018.pdf)208: Analiza - Izbori za nacionalne savete863 kB