Please select your page

Предлози за оцену законитости или уставности

Покрајински заштитник грађана - омбудсман као независан и самосталан орган који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода сваког лица зајемчених Уставом, потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским правима, општеприхваћеним правилима међународног права, законом и прописима Аутономне Покрајине Војводине, учествује у јавним расправама приликом доношења закона којима се уређује област људских и мањинских права.