Please select your page
INFORMATOR O RADU POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - ažuriran 19.01.2021. godine

documentInformator o radu Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana sadrži podatke značajne za rad Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava na teritoriji AP Vojvodine, kao i za načine ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja. Svrha njegovog objavljivanja je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama kojima raspolaže Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman u okviru svojih nadležnosti.

Informator o radu Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana objavljuje se u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu indormacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/04, 54/07, 104/2009, 36/2010) i Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik RS", broj 57/05).

Informator se objavljuje u elektronskoj verziji na Internet prezentaciji Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, a na zahtev zainteresovanog lica tekst Informatora se može besplatno presnimiti ili odštampati.

OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU

Naziv organa: Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman

Adresa sedišta: Bulevar Mihajla Pupina 25, 21101 Novi Sad

Matični broj: 08797030

Poreski identifikacioni broj: 103746241

Adresa za prijem podnesaka: Bulevar Mihajla Pupina 25, 21101 Novi Sad

Adresa za prijem elektronskih podnesaka: predstavke@ombudsmanapv.org

Naslov Pogodaka
Informator o radu Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Pogodaka: 7716