Please select your page

Podaci o dodatnim izvorima finansiranja

2015

Izvor finansiranja 0600 - Donacije od međunarodnih organizacija

Program 1001 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Programska aktivnost 4014 -  Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je dana 20.03.2015. sklopio Sporazum sa telom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UNWOMEN, o realizaciji projekta br. 0093801/01 LOA pod nazivom «Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa», kao deo većeg projekta «Okvir razvojnih rezultata za Srbiju unutar strateške note regionalne kancelarije za Evropu i Centralnu Aziju 2015-2017». Za realizaciju pomenutog projekta a u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu, po osnovu Tekućih donacija od međunarodnih organizacija, planirani su prihodi u iznosu od 1.445.000,00 dinara, a utrošeno je ukupno 1.435.390,20 dinara.

Funk.klas.  Ekon. klas  OPIS Planirana sredstva iz donacije u 2015.  u dinarima Izvršenje sa 31.12. 2015. u dinarima  % izvršenja 
 330          
  421 Stalni troškovi 5.000,00 0,00 0,00
  422  Troškovi putovanja  130.000,00 130.000,00 100%
  423  Usluge po ugovoru  1.290.000,00  1.288.592,63 99,89%
  426    20.000,00 16.797,57 83,99% 
 UKUPNO     1.445.000,00 1.435.390,20 99,33%